Informeren en inspireren is wat I-BR beoogt met haar events.

Minimaal drie goede, bruikbare ideeën, nuttige contacten en (weer) geheel op de hoogte van de stand van zaken op het betreffende onderwerp. Dat is wat u als deelnemer aan een congres of studiedag van I-BR mag verwachten.

Daarom kiezen we altijd voor een sterk praktijk- en oplossingsgerichte aanpak. Met sprekers en trainers die spreken vanuit een in de praktijk opgebouwde kennis en kunde. Niet de grootste worden, maar de beste blijven, dat is onze doelstelling!