Congres, De Reehorst Ede, 22-05-2014
All Electric Woningen

Het is niet meer de vraag of woningen in Nederland all electric worden, maar op welke termijn de overgang van gas naar elektriciteit zich zal voltrekken.

Volgens Peter Molengraaf, bestuursvoorzitter van netbeheerder Alliander en voorzitter van Netbeheer Nederland zal gas over 10 jaar geen consumentenproduct meer zijn, maar vooral een energiebron voor gascentrales en zware energie.

HR Ketel en stadsverwarming verdwijnen

Traditionele verwarmingssystemen als HR ketel en stadsverwarming zullen verdwijnen, deels omdat zij niet zullen kunnen voldoen aan strengere normen omtrent energieverbruik en CO2 uitstoot, deels omdat er vanwege betere isolatie simpelweg minder behoefte zal bestaan aan verwarming, waardoor de benodigde infrastructuur niet meer rendabel zal zijn. Koeling zou in de nabije toekomst wel eens een belangrijkere behoefte kunnen blijken voor consumenten dan verwarming.

 Bijkomend probleem is dat met name in de grote steden het gasdistributienet toe zou zijn aan een grondige vervangingsoperatie. Het is zeer de vraag of de hoge kosten die dit met zich zou meebrengen ooit nog terugverdiend zouden kunnen worden.

Koelte wordt belangrijker dan warmte?

Al met al zullen gas en stadsverwarming plaats maken voor elektrische warmtepomp die al dan niet gebruik maakt van aardwarmte en die ’s zomers de airco grotendeels zal kunnen vervangen.

Molengraaf verwacht binnen enkele jaren een duidelijke afname van aanvragen voor gasaansluitingen te zien.

Daarnaast zijn er nog twee ontwikkelingen die een grote invloed zullen hebben op de energievoorziening en het energieverbruik in woningen: de opkomst van elektrische auto’s en de trend dat bedrijven en  huishoudens zelf stroom gaan opwekken.

Dat dit een zeer grote impact heeft op nieuwbouw en renovatie van de bestaande woningvoorraad laat zich raden!

Tijdens het congres All electric woningen op 22 mei 2014 zal op een zeer praktische wijze worden ingegaan op de belangrijkste ontwikkelingen, randvoorwaarden en benodigde technologische infrastructuur. Feitelijk: wat heb je nodig om ‘all electric’ huizen te bouwen en hoe ga je het doen.

Het programma bestaat uit een mix van technologie, financiën, bouwproces en (de eerste) gebruikerservaringen.


Met bijdragen van Enexis, Volkshuisvesting Arnhem, CRH Structural, BAM Woningbouw, Vitruvius bouwkostenadvies, Technisch Adviesbureau Crone en Stiebel Eltron.