Workshop, Schip van Blaauw Wageningen, 26-04-2018
Pricing voor Uitvaartondernemers
Maak van uw prijsstrategie een wapen in de concurrentiestrijd!

********** Volgeboekt!****************


Dat de prijzen in de uitvaartbranche fors onder druk staan is een feit. Enerzijds een toename van aanbieders van meer dan 50% in de afgelopen vijf jaar (van 1200 naar bijna 1900 uitvaartondernemingen), anderzijds een door Internet veel grotere transparantie van de kosten van een uitvaart maken prijsdruk tot logisch gevolg.

Alle reden dus voor u als ondernemer om uw prijsstrategie grondig te herijken. 

Een zeer belangrijk, vaak vergeten aspect daarvan is prijscommunicatie. Die blijkt bij zeer veel uitvaartondernemers sterk voor verbetering vatbaar!

Prijsbeleid is niet slechts het simpel toepassen van één of meer prijstechnieken. Pricing is een samenspel van de juiste prijstechnieken, psychologie en communicatie! Prijscommunicatie is daarbij niet alleen van doorslaggevend belang bij het 'verkopen' van uw prijs, maar is ook een van de belangrijkste pijlers onder uw marketingcommunicatie strategie als geheel!

Tijdens de workshop Pricing voor uitvaartondernemers op 26 april aanstaande gaan we bekijken hoe een goede prijsstrategie niet alleen uw marges kan redden, maar ook hoe pricing een belangrijke pijler onder uw marketingcommunicatie kan worden!.

Immers: De prijs is het belangrijkste statement over je product

Prijsbeleid: over klanten, (gepercipieerde) waarde en psychologie

De klant staat hierbij centraal: we staan uitgebreid stil bij de psyche van de klant:

  • hoe ziet de klant u?  
  • wat zorgt ervoor dat hij u gaat vertrouwen?  
  • hoe bepaalt hij de (gepercipieerde) waarde van uw dienstverlening?  
  • wat zijn belangrijke besliscriteria?
  • en staan we uitgebreid stil bij het belang van prijscommunicatie!

We gaan niet pretenderen dat er één winnende prijsstrategie is voor alle uitvaartondernemingen. Wel dat de workshop u weer eens goed laat nadenken over de verschillende mogelijkheden binnen uw prijsstrategie. En de invloed daarvan op uw klanten.

En dat bedoelen we letterlijk: workshopleider Ab Sulman bespreekt aan de hand van uw eigen prijsbeleid én prijscommunicatie welke mogelijkheden er zijn om uw prijsbeleid aan te scherpen.

Daarbij gaan we in op vragen als:

  • Welke pricing concepten en strategieën zijn er? (En welke zijn (deels) toepasbaar in de uitvaartbranche?)
  • Welke prijs tactieken kun je inzetten en met welke psychologische aspecten krijg je dan te maken?
  • Waarom wordt ‘transparantie in prijzen’ in de uitvaartbranche zo vaak zo verkeerd toegepast en waarom is dat dodelijk voor je business?

Daarmee dient deze workshop als startpunt én inspiratiebron om pricing binnen uw organisatie de aandacht te geven die noodzakelijk is.

Persoonlijk en op maat

Tijdens de workshop is uiteraard ruim tijd om in te gaan op vragen. Daarnaast geeft workshopleider Ab Sulman individuele tips voor het verbeteren van je eigen prijsbeleid.

Tenslotte kan  je ook na afloop van de workshop bij Ab terecht met vragen of zaken waar je in je praktijk tegenaan loopt. 

  • De gemiddelde waardering van eerdere deelnemers aan deze workshop was een 9,1!
 “Succesvolle bedrijven sturen niet alleen op kostenreductie, maar vooral ook op prijsstrategie!”