Seminar, De Reehorst Ede, 15-03-2018
Concerncontrol binnen de gemeente 2018

De zesde editie van dit jaarlijkse seminar!

Concerncontrol in de wendbare gemeente

De wendbare gemeente

Het besef dat de toenemende dynamiek in de samenleving zijn weerslag heeft op de gemeentelijke organisatie wordt inmiddels binnen gemeenteland vrijwel algemeen gedeeld. 

In 2015 constateerde de Nederlandse Vereniging van Gemeentesecretarissen dat de bestaande gemeenteorganisatie te weinig interne dynamiek heeft om goed om te kunnen gaan met die toegenomen dynamiek in de samenleving. Hun oplossing is  “een organisatie die zich rond maatschappelijke vragen organiseert in plaats van dat de vragen in de vorm van de organisatie worden gegoten”. 

Zo’n organisatie is  flexibel, wendbaar, adaptief en open: de wendbare gemeente.

Wendbaar, maar niet zwalkend!

Veel gemeenten zijn inmiddels voortvarend aan de slag gegaan om hun organisatie daarop af te stemmen, onder andere door samenwerken, uitbesteden en/of verzelfstandigen. Met als voorlopig resultaat zaken als regievoering, projectmatiger werken, zelfsturende teams, kantelende organisatie en wat dies meer zij.

Maar om effectief te reageren op verwachte Ún onverwachte ontwikkelingen in haar omgeving dient de gemeente in control te zijn. 

Vroegtijdige detectie van risico’s en kansen stelt de gemeente in staat om te beoordelen of beleidsdoelen nog realiseerbaar zijn of dat gewijzigde omstandigheden om aanpassing van beleid vragen. En om vooraf de verschillende scenario’s voor die beleidsaanpassingen goed te kunnen valideren.

Zonder dat wordt wendbaarheid zwalken.

De rol van de concerncontroller

Binnen de wendbare gemeente verandert de rol van de concerncontroller. 

Van vooral retrospectief (verantwoording en efficiency) naar prospectief (aangeven van de betekenis van externe factoren op de besturing van de organisatie). Van ‘logboekschrijver’ naar navigator.

 

  • ·         Maar hoe kan de controller die nieuwe functie vormgeven?
  • ·         Welke tools staan er daarbij tot zijn beschikking?
  • ·         Wat zijn voor die rol de noodzakelijke (nieuwe) skills en competenties?
  • ·         Hoe (en waar) functioneert hij binnen de gemeentelijke organisatie?
  • ·         En wie houdt zich dan nog bezig met zaken als doelmatigheid en rechtmatigheid?

 

Deze en andere vragen staan centraal tijdens de zesde editie van het jaarlijkse seminar Concerncontrol binnen de gemeente 2018 op 15 maart 2018 in Ede.


Sprekers zijn onder meer:

 

  • Mario Halfhide en Roy Mierop: De concerncontroller als navigator van een wendbare gemeentelijke organisatie
  • Marthijn van de Wetering, Manager Financiën, HRM en Organisatieontwikkeling Ún Concerncontroller Samenwerkingsorganisatie De Wolden-Hoogeveen: De positie van de concerncontroller binnen de (wendbare) gemeente
  • Roy Mierop: Hoe slechten we welke barrières op weg naar de nieuwe rol van de concerncontroller?
  • Rob Schapink, Program Manager Registercontroller, Erasmus School of Accounting & Assurance: De controller: business partner of ‘politieagent’? 
  • Henk Alders, Agile Coach Public: SCRUM als tool voor de controller-navigator