Seminar, De Reehorst Ede, 20-09-2018
Datagestuurd Woningonderhoud: van preventief naar predictief onderhoud
Herhaling op veler verzoek!
 • “Big Data gaat het woningonderhoud de komende jaren revolutionair veranderen.”
 • “Big Data zorgt voor optimalisering van ketensamenwerking / co-makership, maar de aard van die  samenwerking zal drastisch veranderen”
 • “Besparingen van 20% - 40 % op onderhoudskosten zijn zeker mogelijk”

Zomaar enkele recente uitspraken over de enorme mogelijkheden van Big Data voor optimalisering van het onderhoudsproces van woningen.

Zeker nu, nu corporaties enerzijds door  Haagse maatregelen een groot deel van hun financiële slagkracht hebben moeten inleveren  en anderzijds met Haagse opdrachten als meer bouwen en grootschalige verduurzaming van het woningbezit voor grote financiële inspanningen staan, zijn mogelijk forse besparingen op onderhoud natuurlijk meer dan welkom!

 • Maar wat is ‘Big Data’?
 • Hoe werkt het?
 • Wat kan je ermee in woningonderhoud?
 • Hoe pak je het aan?
 • Wie leveren de data?
 • En om welke data gaat het?
 • Hoe organiseer je het?
 • Wat kost het?
 • Hoe gaat dit de verhouding tussen opdrachtgever en onderhoudsbedrijven veranderen?
 • Wat is het effect op de organisatie van de corporatie Ún op die van de onderhoudspartner?
 • Wat is het effect op de gevraagde competenties van bijvoorbeeld projectleiders van corporaties?
 • En vooral: wat levert het op?

Enkele van de vele vragen die aan de orde komen tijdens het seminar Datagestuurd Woningonderhoud

op 20 september 2018 in De Reehorst in Ede

Tijdens dit seminar presenteren vijf gedreven pioniers en innovators op het snijvlak van Big Data  en woningonderhoud u hun plannen, hun aanpak Ún hun eerste ervaringen.

Het volledige programma:

 • Remco Iburg, Directeur PrognoticeBig Data: wat is het, wat kan je ermee en hoe organiseer je het?
 • John Ciocoiu en Ralf Putter, Data Engineers KPN ConsultingVan data naar kennis: Machine Learning Model t.b.v. Dakonderhoud Ymere
 • Rob Hagemans, Directeur, Hagemans VastgoedonderhoudBig Data: Samen aan de knoppen
 • Spencer Schols, Manager Vastgoed en Ontwikkeling Bo-EX: Praktijkcase: Precisieonderhoud door Big Data


Dit is een herhaling van het zeer goed bezochte en met een gemiddelde van bijna 8 hoog gewaardeerde seminar van 6 maart jl.  

Tijdens deze editie van dit seminar was

 • 41% van de deelnemers afkomstig uit de corporatiesector
 • 39% afkomstig uit bouw- en onderhoudsbedrijven
 • 9% uit ICT leveranciers en adviseurs
 • 7% uit installatiebedrijven
 • 4%  adviseur

Big Data

Woningopnamen, inspecties en conditiemetingen leveren veel waardevolle data. Verzamelen van deze data, gebruik van (complexe) algoritmes en een structurele analyse van de uitkomsten kan belangrijke input leveren voor het verbeteren van het onderhoudsproces en beslissingen zoals het uitstellen of juist naar voren halen van onderhoud. Daarbij wordt het mogelijk om verschillende onderhoudsprocessen onderling op elkaar af te stemmen en te integreren, Dat dit zowel qua bewonerstevredenheid als op financieel vlak grote voordelen biedt is evident.

Enkele voorbeelden:

Op basis van deze Big Data kunnen de financiële risico’s van bijvoorbeeld vervolgschade bij uitstel beter worden voorspeld. Hiermee krijgt een onderhoudsplanning en -begroting een steviger fundament en een meer wetenschappelijke onderbouwing.

Ook kan meer inzicht worden verkregen in de noodzaak van bepaalde scenario’s. Op dit moment is het vaststellen van maatregelen op basis van de inspectiegegevens een lastige taak, zelfs voor techneuten. Big Data kan daarbij een belangrijke ondersteuning bieden.

Daarbij levert goed gebruik van data de mogelijkheid de resterende levensduur van bouwdelen beter te voorspellen. Aan de hand daarvan kunnen opdrachtgevers en opdrachtnemers onderhoudsintervallen onderbouwd oprekken en dus kosten besparen. Door monitoring en diagnose op afstand is het ook mogelijk om (schaarse) technici effectiever in te zetten.

Tenslotte is het zeer goed denkbaar dat door gebruik te maken van de juiste data de frequentie van metingen in de praktijk drastisch kan worden verlaagd. Ook dat bespaart geld. Ook binnen planmatig onderhoud kan gedacht worden aan continu metingen met sensoren van belangrijke referentie bouwdelen.

Misschien ook interessant voor u: Blockchain in de Bouw!