Workshop, La Vie Meeting Center Utrecht, 13-12-2018
Workshop Aan de slag met Datagestuurd Woningonderhoud

Tijdens het seminar Datagestuurd Woningonderhoud gingen we uitgebreid in op de vraag Wat is datagestuurd woningonderhoud? Nu wordt het tijd voor een antwoord op de vraag ‘hoe pak je dat aan?’.

De workshop Aan de slag met Datagestuurd Woningonderhoud biedt u kennis, inzicht en handvatten om daadwerkelijk aan de slag te gaan!

Aan de hand van een concrete onderhoudscase worden theorie, aanpak en uitvoering stap voor stap behandeld, waarbij in het ochtendprogramma de nadruk ligt op de theorie. ’s Middags wordt gewerkt aan enkele praktijkoefeningen gebaseerd op eigen ervaringen en projecten van de deelnemers.

Daarbij wordt ingegaan op vragen als:

 

 • Hoe begin je?
 • Welke stakeholders heb je nodig?
 • Welke impact heeft het op je organisatie, op je mensen en op de interne processen?
 • Hoe kom je er achter welke data je nodig hebt?
 • Hoe verzamel je de benodigde data (en hoe kom je erachter waar je die vindt)?
 • Wat is predictive modeling en hoe werkt het?
 • Hoe meet je de kwaliteit van de uitkomsten van je model?
 • Hoe bouw je een business case?

Een en ander resulteert in een duidelijk stappenplan voor je eigen project(en).

 

Opzet workshop:

 

 • Tijdens het ochtendprogramma wordt een theoretisch fundament gelegd waarbij je de belangrijkste termen leert kennen en gebruiken en dat je in staat stelt het stappenplan te gaan gebruiken.
 • De theorie wordt behandeld aan de hand van een concrete case en eigen ervaringen van de docenten.
 • De middag staat in het teken van de praktijk. Samen met enkele andere deelnemers ga je aan de slag en werk je een specifieke case uit.
 • Daarna worden de verschillende cases door de deelnemers aan elkaar gepresenteerd en besproken

Programma:

 

Ochtend:

In opdracht van corporatie Ymere en hun dakbeheerder Consolidated is er een pilot uitgevoerd om door middel van machine learning te komen tot een betere voorspelling van noodzakelijk dakonderhoud. Tijdens het ochtendprogramma wordt onder meer aan de hand van deze pilot een theoretisch kader geschetst.

Aan de orde komen zaken als het plan van aanpak, de techniek die komt kijken bij de ontwikkeling van het voorspelmodel en het samenstellen van de business case..

Hierna wordt met de data-visualisatietool PowerBI op een speelse wijze getoond wat de mogelijkheden zijn van moderne data & analytics tools en hoe de uitkomsten van een machine learning model er in praktijk uit kunnen zien.

Middag:

's Middags komt de praktijk!

Aan de hand van een inventarisatie/brainstorm wordt samen met de deelnemers een inventarisatie gemaakt van mogelijk kansrijke en/of interessante projecten en onderwerpen om aan te pakken. Met een aantal van deze mogelijkheden gaan de deelnemers in groepjes aan de slag om antwoorden te formuleren op de volgende vragen:  

 • Bepalen van de use case, wat is het probleem/kans?
 • Welke data heb je hiervoor nodig?
 • Welke stakeholders en kennishouders zijn hiervoor benodigd?
 • Wat betekent dat voor je organisatie, denk aan processen en medewerkers?

De groepen presenteren daarna hun case aan de andere groepen, waarbij de resultaten onderling worden besproken.

Na afronding van deze workshop heeft u handvatten om:

 

 • Kansrijke onderwerpen/projecten te herkennen en te definiëren
 • Een effectieve pilot op te stellen
 • De benodigde stakeholders en kennishouders te vinden
 • De benodigde data te definiëren en te vinden/ te genereren

 

De Workshopleiders:

Ralf Putter en John Ciocoiu waren namens KPN ICT Consulting verantwoordelijk voor opzet en uitvoering van een succesvol Machine Learning Model om te komen tot een betere voorspelbaarheid van noodzakelijk dakonderhoud van corporatie Ymere.