Seminar, De Reehorst Ede, 07-02-2019
Gemeentelijke Warmtevisie, van Ambitie naar Wijkgerichte Aanpak
 •  “Combinatie van geothermie en seizoensopslag kan de kosten van warmtenetten met 50% verlagen”. 
 • “De snelheid waarmee we willen elektrificeren is onrealistisch.”
 • “Onze infrastructuur voor gas afbreken is onverstandig, die hebben we wellicht nog nodig om duurzame brandstoffen in te transporteren, zoals eventueel waterstof.”
 • “De doorbraak van waterstof is veel dichterbij dan de meeste bouwprofessionals zich realiseren”
 • “Je kunt pas naar een wijkgerichte aanpak als je echt op de hoogte bent van de pro’s en contra’s van de mogelijke alternatieven"

  

Enkele van de stellingen die tijdens het seminar Gemeentelijke Warmtevisie, van Ambitie naar Wijkgerichte Aanpak op 7 februari aan de orde zullen komen.
 
Uw gemeente dient uiterlijk eind 2021 een transitievisie warmte vastgesteld te hebben waarin het tijdspad waarin wijken worden verduurzaamd is vastgelegd. 

Aan de slag dus!

Maar:

 • Welke (technologische)  alternatieve warmtebronnen en -dragers zijn er en welke zijn het meest geschikt voor mijn gemeente, voor mijn wijken?
 • Wat zijn reële, werkelijk toekomstbestendige keuzes?
 • Hoe geef ik wijkoverstijgende thema's een plaats in de eerste wijkgerichte projecten?
 • Ofwel: hoe transformeer ik ambitie in een concrete wijkgerichte aanpak?

In het eerste deel van het seminar wordt ruim aandacht besteed aan doel, opzet, aanpak, inhoud en productie van een gemeentelijke Transitievisie Warmte. 

Ofwel: hoe pak je het aan?

Na de pauze worden enkele veelbelovende alternatieve warmtebronnen en -dragers als geothermie en waterstof uitgebreid behandeld en wordt gekeken naar de noodzakelijke infrastructuur en hoe de bestaande infrastructuur kan worden gebruikt voor nieuwe warmtedragers. 
Ofwel: hoe selecteer ik werkelijk toekomstgerichte alternatieven?

Met bijdragen onder meer van:
 

 • Coen Vos, Adviseur Duurzaamheid Gemeente Breda 
 • Paul Dielissen, Adviseur Duurzaam BBN Adviseurs
 • Maurice Hanegraaf, Business Director Geo Energy TNO
 • Prof.dr. Ad van Wijk Hoogleraar Future Energy Systems TU Delft
 • Gerard Martinus, Coördinator Energietransitie GasTerra