Seminar, De Reehorst Ede, 11-04-2019
Concerncontrol binnen de gemeente: Control in de intelligente gemeente

 

 • (Hoe) gaan data science en blockchain doelmatigheid en rechtmatigheid van de gemeente spectaculair verbeteren?
 • Wanneer bijna al onze beslissingen worden ondersteund of overgenomen door systemen en algoritmen, hoe kunnen we die analyses vertrouwen?
 • Hoe gaan we ervoor zorgen dat algoritmen in Artificial Intelligence systemen voldoen aan de doelstellingen en waarden die we voorstaan als gemeente?
 • Maakt blockchain de planning en control cyclus overbodig?
 • Maakt blockchain de rechtmatigheidsverklaring eenvoudiger (of zelfs overbodig)?
 • En wat is de rol van (concern-)control in de intelligente gemeente?

 

Enkele van de vragen die centraal staan tijdens het seminar Concerncontrol binnen de gemeente 2019, Control in de intelligente gemeente op 11 april aanstaande.

Gemeenten staan aan het begin van enkele revolutionaire, enerverende ontwikkelingen! Data science gaat gemeenten helpen kwalitatief betere prognoses te maken, afwijkingen sneller te signaleren en zo processen te verbeteren. Daarbovenop zal blockchain de transparantie en de betrouwbaarheid van die processen een enorme push geven. De mogelijkheden lijken eindeloos.

Data gedreven sturing

Door toepassing van data gedreven sturing door middel van data science, advanced analytics en dergelijke, kunnen ontwikkelingen worden voorspeld en verklaard die van belang zijn voor de uitvoering van gemeentelijke taken Ún voor de besturing van de gemeente. De hoeveelheid data waarover gemeenten zelf beschikken, maar ook de data die voorhanden is bij samenwerkingspartners en marktpartijen bieden tal van mogelijkheden om beleid te onderbouwen en ondersteunen.

Een paar voorbeelden waar toepassing van data science van grote waarde kan zijn zijn:

 

 • Voorspellen van het onderhoud van bijvoorbeeld rioolgemalen en wegen om zo tijdig en proactief onderhoud uit te kunnen voeren.
 • Totale kosten van onderhoud en afschrijving van vuilnisauto’s omlaag aan de hand van de analyse van onderhoudshistorie.
 • Een beter inzicht in en grip op crowdmanagement bij grote events.
 • Woning inbraak voorspeller.
 • Verbeteren van de luchtkwaliteit metingen aan de hand van sensoren en bijvoorbeeld weersvoorspellingen

 

Data gedreven sturing gaat de manier van werken van de gemeente veranderen. En daarmee ook de gemeentelijke organisatie.

Uiteraard kleven er ook risico’s aan het gebruik van data, bijvoorbeeld in de sfeer van privacy. En hoe stellen we bijvoorbeeld vast dat de algoritmes die worden gebruikt aansluiten bij de verantwoordelijkheden en doelstellingen van de gemeente?

Juist bij deze ontwikkelingen (pilots!) is de rol van de controller van groot belang. Immers: bij het op een goede manier inrichten van deze sturingsprocessen gaat het juist om het borgen van de doelstellingen van de gemeente.

Blockchain: geformaliseerd vertrouwen

Blockchain is feitelijk het formaliseren van vertrouwen. Het maakt processen en procedures transparant en vooraf programmeerbaar. Een gemeente kan op deze manier een 100% controle hebben op zijn uitgaven. Door haar budgetten samen met de ketenpartners zo te programmeren dat het budget geoormerkt is kan de gemeente er voor zorgen dat het budget niet aan andere dingen uitgegeven kan worden. Het (digitale) geld kan zo goed vertrouwd en voor 100% besteedt worden aan datgene waarvoor het bedoeld is.

Control functie opnieuw uitvinden

De mogelijkheden van bijvoorbeeld Big Data en Artificial Intelligence enerzijds en het vooraf programmeerbare en open karakter van de blockchain dwingen de gemeente de control- en accountancy functie compleet opnieuw uit te vinden, op te bouwen en te innoveren. De Intelligente gemeente zal efficiënter en transparanter zijn, met veel minder bureaucratie en veel minder control- en verantwoordingssystemen.

Hoogste tijd dus voor de controller om zich intensief te bemoeien met de ontwikkeling naar de intelligente gemeente en het verankeren daarvan in de organisatie.

Op 11 april gaan we met elkaar bekijken wat er op ons afkomt, wat dit betekent voor de gemeentelijke organisatie en hoe en waar in het proces de controller zijn /haar werkzaamheden zal gaan verrichten.

Met als sprekers onder meer:

 

 • Karin Akkers. Programma Manager ‘Smart 's-Hertogenbosch' Gemeente ’s-Hertogenbosch: De data gedreven gemeente
 • Anja Eling, Innovator Concernaudit Gemeente Utrecht: Datagedreven audit
 • Jeroen de Jong, Senior Data Scientist Tessella: Vertrouwen in slimme systemen
 • Marlies van den Hende, Directeur Gemeente Schiedam: De gemeente en de blockchain revolutie
 • Dirk-Jan ’t Hoen, Concerncontroller Gemeente Schiedam: De concerncontroller in de intelligente gemeente