Praktijkseminar, De Reehorst Ede, 29-10-2019
Datagestuurd Waterbeheer

LET OP: nieuwe datum!


Aan de ene kant een – onder invloed van klimaatverandering – steeds complexere opgave (toenemende hemelwateroverlast, rioolonderhoud en -vervangingen, grondwaterproblematiek) en aan de andere kant een blijvende druk op de beschikbare budgetten maken een andere, innovatieve manier van stedelijk waterbeheer noodzakelijk.

Het zich in sneltreinvaart ontwikkelingen vakgebied Data Science biedt enorme mogelijkheden om te komen tot een hogere kwaliteit en forse kostenvoordelen.

Tijdens het praktijkseminar Datagestuurd Waterbeheer: naar een klimaatbestendige gemeente op 29 oktober (nieuwe datum!) in Ede delen zes gedreven pioniers hun ervaringen en laten u leren van hun in de praktijk opgebouwde expertise. Alle presentaties zijn gebaseerd op hun eigen dagelijkse praktijk: techniek, business case, positieve resultaten en dingen die je beter anders kan aanpakken.

Van intuïtief beleid naar objectieve, datagedreven aansturing

Iedere waterbeheerder weet dat een watergang vaak meerdere functies heeft. Waterbeheerders houden daar bij beheer en onderhoud rekening mee door te zorgen dat ingrepen voor de ene functie niet meer dan noodzakelijk ten koste gaan van andere functies. Deze afwegingen zijn echter complex en lang niet alle informatie om deze integrale beslissingen te nemen, is gestructureerd en ‘hapklaar’ aanwezig. Intuïtief beleid is het gevolg.

Ook wil een waterbeheerder beheerbeslissingen baseren op risico’s die het watersysteem loopt. Wat is het risico dat het fout gaat als geen maatregelen worden genomen? Te vroeg ingrijpen is duur, maar te laat ingrijpen is misschien nog wel duurder als het bijvoorbeeld een inundatie tot gevolg heeft. Ook de maatschappelijke gevolgen kunnen dan aanzienlijk zijn.

Data-analyse haalt de risicoafwegingen uit de intuïtieve sfeer en levert - op basis van die objectieve gegevens- mogelijkheden voor een  datagedreven aansturing van het waterbeheer. Machine learning zorgt ervoor dat deze aansturing steeds ‘slimmer’ wordt.

Dat op deze wijze zowel forse kostenvoordelen als een hogere kwaliteit kunnen worden behaald moge duidelijk zijn.

Uw sprekers:

 

  • Wouter Klein Wolterink, ICT Consulting Engineer Witteveen + Bos: Datasturing in de afvalwaterketen: inzicht – optimalisatie – beheer.
  • Anne Helbig, Beleidsmedewerker Water Gemeente Groningen: Pilot Optimalisatie Afvalwaterstelsel Euvelgunne: slimme sturing Ún maatwerkaanpak
  • Emile van Rinsum, Directeur Rotterdams Milieucentrum en  Rob Steltenpöhl, Product & System Manager Optigrün Benelux: Het SlimDak: Datagestuurde waterberging en beregeningsinstallatie
  • Christian Bouwens, Beheerder Monitoring Gemeente Rotterdam: Slim beheer met het overstortmeetnet
  • Jerôme Schepers, Adviseur Procesvoering /Cybersecurity Water Gemeente Rotterdam: Assetmanagement bij data gestuurd werken
  • Jeroen Schoester, Technisch Beheerder Water  Gemeente Rotterdam zal een live demo geven van het meetnet