Seminar, The Green Meeting Center Arnhem Arnhem, 21-11-2019
All Electric Woningen 2019
  • Meten is weten: 4 verschillende warmtepomptypes getest in 4 identieke woningen, de bevindingen!
  • Riothermie: het riool als warmtebron!
  • De waterstofrevolutie in de praktijk
  • Energie delen met je buren via een peer to peer smart energy blockchain platform 

 Ook de zesde editie van All Electric Woningen op 21 november aanstaande zit weer propvol praktijk en innovaties!

 Prestaties van warmtepompen in de praktijk

Zo werden in opdracht van woningcorporatie BrabantWonen  in Oss vier identieke woningen voorzien van vier verschillende oplossingen met warmtepompen. Het doel: testen van de verschillende verwarmingsopties.

Hierbij werd niet alleen gekeken naar de meetgegevens sec, maar werden ook de ervaringen van de bewoners gemonitord.

De toegepaste en gemonitorde systemen zijn: Luchtverwarming, Ventilatiewarmtepomp, Bodemwarmtepomp en Luchtwaterwarmtepomp.

Hoe ze presteerden hoort u op 21 november!

Riothermie: het riool als warmtebron

Bij Riothermie wordt warmte uit rioolwater teruggewonnen. Die warmte kun je bij een warmtepomp gebruiken om ruimtes of tapwater te verwarmen. In het buitenland wordt deze techniek al langer gebruikt. Ook in Nederland ontgroeit de ontwikkeling inmiddels de kinderschoenen.

In Goes ontwikkelde Croonwolter&dros het eerste riothermieproject voor woningbouw: een appartementen-complex van corporatie RWS.

 De waterstofrevolutie in de praktijk

Waterstof wordt steeds vaker genoemd als mogelijkheid als energiedrager om al dan niet lokaal opgewekte elektriciteit op te slaan om het probleem van onevenwichtige beschikbaarheid van duurzaam opgewekte energie (wind, zon) te tackelen.

Maar al even vaak ontaarden discussies over de kansen van waterstof in ‘welles-nietes’ spelletjes.

De beste oplossing om te kijken of waterstof inderdaad een goed alternatief is voor de verduurzaming van woningen is om het gewoon te proberen. Inmiddels zijn er afgelopen jaar enkele pilots opgestart. 

Zo is in de Rotterdamse deelgemeente Rozenburg, in een samenwerking tussen Remeha, Stedin, Gemeente Rotterdam en corporatie Ressort Wonen een proef gestart in een appartementencomplex waar een speciaal ontwikkelde waterstofketel op 100% waterstof gaat draaien. Ook in Hoogeveen is veel interesse voor deze aanpak.

Alle reden om eens te kijken naar de eerste resultaten!

 ‘Energie delen met je buren’

Nog steeds hoor je vaak de mantra: zonnepanelen leveren in de zomer teveel en in de winter te weinig elektriciteit om van zonne-energie in Nederland een succes te maken.

In Groningen vindt in dit licht ook een heel interessante pilot plaats:  ‘Energie delen met je buren’: een mogelijkheid voor de bewoners om door middel van een decentraal peer to peer smart energy blockchain platform lokaal opgewekte energie ‘uit te ruilen’.

Maakt omzetten van in de zomer opgewekte, op dat moment ‘overtollige’ energie in waterstof het mogelijk om de winterperiode door te komen, de pilot in Groningen heeft als doel om bewoners de mogelijkheid te geven de energie die ze zelf bijvoorbeeld ’s winters niet nodig hebben te leveren aan buren die wel meer energie zouden kunnen gebruiken.

Misschien leveren zonne-energie Ún windenergie met deze ‘hulpmiddelen’ zo wel degelijk een reële en betrouwbare bijdrage aan de verduurzaming!  

 Uw sprekers zijn onder meer: 

  • Benny Goossens, Kemkens Installatiebureau: Meten is weten: 4 verschillende warmtepomptypes getest in 4 identieke woningen.
  • Mark de Bruijne, croonwolter&dros: Riothermie: rioolwater als warmtebron
  • Anne Venema, Gemeente Groningen: Energie delen met je buren via een peer to peer smart energy blockchain platform
  • Marco Bijkerk, Remeha: De waterstofketel als alternatief voor oudere woningen