Seminar, De Reehorst Ede, 17-09-2020
Datagestuurd Milieutoezicht

 Let op: vanwege de ontwikkelingen rondom het Corona virus is de bijeenkomst helaas weer uitgesteld!


De nieuwe datum is 17 september 2020.

 •  “Innovatief gebruik van de in omvang explosief groeiende beschikbare data en de steeds krachtigere algoritmes waarmee deze gegevens kunnen worden gebruikt zullen Omgevingsdiensten, gemeenten en RUD’s steeds beter in staat stellen hun (toezicht-)taken adequaat uit te voeren.”
 • “Door het toepassen van data science technieken wordt de omgevingsdienst een proactieve in plaats van een reactieve organisatie”
 • “Resultaat van datasturing is een veel efficiënter Ún effectiever toezicht. Met als resultaat minder (langdurige) overlast en grotere veiligheid”

 

Het besef dat datagestuurd toezicht een belangrijke, zelfs noodzakelijk stap is voor de optimalisering van toezicht en handhaving wordt inmiddels binnen omgevingsdiensten en gemeenten breed gedragen. Inmiddels zijn op veel plaatsen al de eerste concrete stappen gezet in de vorm van datalabs en pilots met datagestuurd/ informatiegestuurd/ risicogestuurd toezicht.

Datagestuurd toezicht blijkt echter niet alleen veelbelovende, maar toch ook vooral taaie materie.

 

 • Welke databronnen gebruik je (en hoe?)
 • Hoe weet ik dat de gebruikte algoritmen ook echt weergeven wat ik zoek?
 • Hoe krijg ik de kwaliteit van de beschikbare, interne data op orde?
 • Hoe zit het met de AVG?
 • Hoe bed ik de nieuwe tools in in de organisatie?
 • Hoe schaal ik op naar een (uiteindelijk) organisatiebrede aanpak?
 • Wat is de impact op de organisatie?

 

Zomaar wat vragen waar je als organisatie tegenaan loopt.

Om met elkaar te bekijken waar we staan en hoe we verder kunnen organiseren we op 17 september 2020 het seminar Datagestuurd Milieutoezicht.

Tijdens dit seminar delen enkele gedreven innovators hun kennis, hun plannen, hun aanpak Ún hun eerste resultaten. En is er ook ruim tijd voor vragen, discussie Ún om je eigen ervaringen naast die van hen te leggen.

De sprekers:

 

 • Jurriaan Souer, Product Strategist & co-founder Shintō Labs: Kansen van datasturing voor milieutoezicht
 • Melvin van Lieshout, Senior adviseur toezicht & handhaving Gemeente Eindhoven: Datagestuurd opsporen van bij de gemeente onbekende, mogelijk risicovolle bedrijven.
 • Robert van Rheenen, Manager Toezicht & Handhaving Omgevingsdienst De Vallei: Informatie gestuurd toezicht bij veehouderijen.
 • Patrick Swinkels, Adviseur innovatie en ontwikkeling Omgevingsdienst Brabant Noord: Datagestuurd, branchegericht toezicht.
 • Anouk Meerman en Bart van der Lugt, Ynformed: Van verbeteren datakwaliteit naar optimaal risico-gestuurd toezicht