Seminar, Nieuwe BuitensociŽteit Meeting Center Zwolle Zwolle, 29-09-2020
De bewoner: de kritieke succesfactor voor een geslaagde energietransitie

Let op: in verband met de maatregelen ter bestrijding van verspreiding van het corona-virus is de bijeenkomst verplaatst naar dinsdag 29 september!

In de afgelopen jaren heeft de nadruk bij plannen en aanpak van de verduurzaming van de woningvoorraad voor het overgrote deel gelegen op de technische aanpak en de financiële consequenties daarvan.

Een zeer belangrijk aspect van de energietransitie kwam daarbij te vaak te weinig aan de orde: de rol van de bewoner bij – en vooral: na – het verduurzamingstraject.

Gelukkig wordt steeds meer duidelijk dat bewoners een zeer belangrijke, zelfs doorslaggevende factor in het welslagen van verduurzamingsprojecten zijn.

Of het nu gaat om NOM- of Beng woningen of andere vormen van aardgasloze woningen: ze krijgen in korte tijd heel veel - vooral technische- informatie, andere apparatuur, andere energierekeningen en dergelijke: voor veel bewoners een te grote en te complexe opgave.

Daar waar corporaties inzetten op bewonersbegeleiding wordt meestal gebruik gemaakt van bewuste (top-down) strategieën, gebaseerd op informeren en gericht op bewust gedrag van bewoners. Het grootste deel van bewonersgedrag betreft echter gewoontegedrag, wat een andere aanpak vergt. 

Dat de situatie na de verduurzaming/renovatie ook vraagt om verandering van sinds jaar en dag ingesleten gewoonte- (gebruiks-) gedrag van de bewoners is hen nog te vaak onvoldoende duidelijk!

Dit kan in de praktijk gemakkelijk leiden tot ‘verkeerd’ gebruik van de nieuwe apparaten met als gevolg klachten, installatietechnische problemen en hoge extra kosten voor energie en warmte voor de bewoners. En kosten voor de corporatie om een en ander op te lossen.

En met als gevolg negatieve verhalen in de (lokale) media met alle negatieve uitstraling naar toekomstige verduurzamingsprojecten van dien!

Tijdens het seminar De bewoner: de kritieke succesfactor voor een geslaagde energietransitie op 29 september aanstaande gaan we in op de vraag hoe we bewoners kunnen voorbereiden op, betrekken bij en leren hoe te profiteren van de nieuwe situatie. 

Ofwel hoe je als corporatie (en/of ketenpartner) de bewoners kan betrekken, informeren, coachen, helpen, kortom: waar nodig bij de hand nemen zodat zij begrijpen wat er gaat gebeuren, hoe om te gaan met en met welk gebruiksgedrag de meeste voordelen te halen uit hun verduurzaamde situatie.

Dat begint al met verwachtingsmanagement, loopt naadloos over in wat er gebeurt tijdens de renovatie zelf en vervolgens in informeren en coachen in de nieuwe situatie.

Tijdens de renovatie zelf is er meestal al wel sprake van bewonersbegeleiding, maar die is niet primair gericht op de energetische wijzigingen, maar veeleer bedoeld om de overlast tijdens het renovatietraject te minimaliseren. En dat is jammer, omdat de veranderingen voor de bewoners in de nieuwe situatie natuurlijk echt ingrijpend zijn.

Om het zwart-wit te stellen: informatieavonden en handleidingen alleen zijn onvoldoende om de bewoners te helpen optimaal te profiteren van hun ‘nieuwe’, verduurzaamde woning!

Tijdens het seminar presenteren we een mix van wetenschappelijk onderzoek, strategische keuzes, best practices en concrete praktijkervaringen!

Met bijdragen van onder meer:

 

  • Thijs Bouman, Onderzoeker Omgevingspsychologie aan de Rijksuniversiteit Groningen: Psychologische drijfveren en barrières op weg naar een duurzame woning
  • Ab Sulman, Onderzoeker/trainer Institute for Business ResearchGewoontegedrag: harde noten zijn ook te kraken! Achtergronden en aanbevelingen
  • Jan van Kessel, Programmamanager Duurzaamheid Casade:  Geen verduurzaming zonder serieuze inbreng van de bewoners
  • Pieter van den Biggelaar, Consultant en energiecoach EANTE: Uitleg geven aan de keukentafel: energie coaching in de praktijk