Webinar, , 08-07-2020
Kansrijke alternatieven voor de energietransitie: Geothermie

 “Geothermie groeit, maar minister Wiebes wil meer”, aldus Cobouw op 29 mei 2020. Minister Wiebes wil de komende jaren het tempo van de groei van het aantal geothermie projecten drastisch opvoeren. Om dit te bereiken worden de regels eenvoudiger, wil hij aardwarmte aantrekkelijker maken en de 'putkans' vergroten.

Alle reden dus om in onze serie webinars onder de titel Kansrijke alternatieven voor de energietransitie op 8 juli 2020 aandacht te besteden aan geothermie.

 

  • “Een innovatieve combinatie van geothermie, seizoensopslag en intelligente warmtenetten kan een echt duurzaam en ook haalbaar alternatief voor aardgas zijn!”
  • “Productie van duurzame aardwarmte in ons land kan groeien van 3 petajoule (PJ) nu naar 50 PJ per jaar in 2030 en zelfs meer dan 200 PJ in 2050!”

 

Enkele uitspraken van Maurice Hanegraaf,  Business Director Geo Energy TNO.

Om alle eigenaren en gebruikers van woningen en andere gebouwen in ons land uiterlijk in 2050 te kunnen laten beschikken over honderd procent duurzame warmte is (diepe) geothermie een van de betrouwbare Ún betaalbare opties. En een met veel potentie!

Een combinatie van geothermie, restwarmte, warmte-opslag en intelligente warmtenetten kan voor veel huishoudens en bedrijven een alternatief zijn om aardgas te vervangen als warmtebron.

Tijdens het webinar legt Maurice uit hoe de productie van duurzame aardwarmte in ons land kan groeien van 3 petajoule (PJ) nu naar meer dan 200 PJ in 2050. Om dit te bereiken is een nieuwe aanpak die de ontwikkeling van geothermie versnelt noodzakelijk. Een hogere productie en lagere risico’s - en dus een betere business case - van geothermie projecten staan daarbij centraal.

Hij behandelt vragen als:

 

  • Hoe weet ik of toepassing van geothermie in mijn gemeente mogelijk is?
  • Indien blijkt dat het mogelijk is: aan welke investeringen moet ik denken?
  • En aan welke termijnen?
  • Hoe veilig is diepe geothermie?
  • Hoe verhoudt geothermie zich tot andere alternatieve warmtebronnen, zowel qua kosten als qua mate van duurzaamheid?

 

Vanzelfsprekend is er tijdens het webinar ruim voldoende gelegenheid voor het stellen van vragen.