Webinar, , 15-07-2020
In de reeks Kansrijke Alternatieven voor de Energietransitie: Riothermie
Herhaling van het succesvolle webinar van 10 juni 2020

Goede, en vooral betaalbare alternatieven om stappen te kunnen maken in de verduurzaming van het woningbestand zijn harder nodig dan ooit!


De Coronacrisis gaat vrijwel zeker een grote invloed hebben op de plannen met betrekking tot de energietransitie. Ook de plannen voor de verduurzaming van het woningbestand zullen vrij vergaand aangepast moeten worden.

Hoe hoog de kosten van woningverduurzaming ook werden geraamd – veel deskundigen betwijfelden al sterk of de -al zeer hoge - ramingen hoog genoeg waren –, de enorme kosten van de bestrijding van de verspreiding van het Covid19 virus zullen zeker grote invloed hebben op de beschikbaarheid van voldoende fondsen voor de woningverduurzaming.

Daarnaast blijken ook enkele gekozen technologieën te duur of, zoals bijvoorbeeld grootschalige toepassing van biomassa centrales, steeds duidelijker geen adequate oplossing. Eerder integendeel.

Alle reden dus om te kijken naar andere, kansrijkere, meer adequate en minder kostbare alternatieven die het mogelijk maken om wel de noodzakelijke stappen te kunnen maken.

Daarom organiseren we in de maanden juni en juli een serie webinars onder de titel Kansrijke alternatieven voor de energietransitie.

Daarin wordt per aflevering één kansrijk alternatief behandeld: kansen, randvoorwaarden, huidige status, mogelijke businesscases én zo mogelijk een routekaart voor gemeenten en corporaties.

Een alternatief dat u lokaal kunt oppakken en uitvoeren!

Op  15 juli herhalen we het succesvollewebinar van 10 juni jl. over de mogelijkheden van Riothermie.   

Barry Meddeler, Senior Adviseur Omgevingswarmte van Syntraal (onderdeel van Tauw Groep) gaat in op vragen als:

 

  • Wat is riothermie en hoe werkt het?
  • Wat zijn de randvoorwaarden?
  • Vanaf welke (project-) omvang is het toepasbaar?
  • Waar wordt het al toegepast en wat zijn de eerste ervaringen?
  • Hoe is de business case, ook ten opzichte van andere technologieën?
  • Hoe kunnen corporaties en gemeenten er achter komen of het voor hun situatie toepasbaar is en zo ja, op welke manier?
  • Op welke termijn zou een riothermie project tot stand te brengen zijn?

 

Over Riothermie:

Nederland heeft 100 duizend km riool. Een flink eind, waar dagelijks een enorme hoeveelheid water doorheen stroomt. Water dat relatief warm is. Deze warmte kan eenvoudig worden onttrokken. Dat gebeurt door middel van riothermie, of ook wel thermische energie uit afvalwater of TEA genoemd. Riothermie biedt inmiddels enkele grote voordelen binnen de energietransitie.

Riothermie is een bewezen techniek, die goed functioneert en waarmee we in staat zijn om gebouwen volledig gasloos te verwarmen. In Nederland worden al een tiental projecten op deze manier verwarmd. In het buitenland doet men dit al veel meer en ook veel langer. Verder is er nog een ander belangrijk voordeel. Met dezelfde techniek kunnen we namelijk ook koelen. Heel simpel gezegd draaien we het systeem in de zomer om. We voeren dan de warmte uit het gebouw af naar de warmtewisselaar. Deze geeft de warmte af aan het riool wat daardoor iets warmer wordt.

Tot voor kort was slechts een temperatuur tot 45 graden Celsius haalbaar. Inmiddels liggen temperaturen tot 70 graden binnen de mogelijkheden. Uiteraard biedt dit grote voordelen vooral voor bestaande woningen: nog slechts een relatief beperkte mate van isolatie is noodzakelijk, wat uiteraard grote financiële voordelen biedt!

Over Barry Meddeler:

Barry Meddeler, senior adviseur, begon zes jaar geleden als pionier van de riothermie. Inmiddels wordt hij in Nederland gezien als een van de belangrijkste experts. Hij werkt als directe adviseur voor verschillende gemeentes en waterschappen en hij stond mede aan de wieg van enkele succesvolle projecten.