Webinar, , 02-06-2021
Waterstof: Kansrijk alternatief voor de Energietransitie

(wanneer) Gaat waterstof de verwachtingen invullen?

Hoewel de economische gevolgen van de Coronacrisis nog bij lange na niet uitgekristalliseerd zijn, lijkt het niet voorbarig om te veronderstellen dat zij zeker een forse, negatieve impact gaan hebben op de haalbaarheid van zeer veel plannen met betrekking tot de energietransitie. Plannen die sowieso al buitengewoon kostbaar waren.

Ook de plannen voor de verduurzaming van het woningbestand zullen zeer waarschijnlijk verregaande aanpassing behoeven!

Daarnaast blijken ook enkele gekozen technologieën, zoals grootschalige toepassing van biomassa centrales, steeds duidelijker geen adequate oplossing. Eerder integendeel.

Alle reden dus om te kijken naar andere kansrijke, adequate maar vooral minder kostbare alternatieven die het mogelijk maken om wel noodzakelijke stappen te kunnen maken.

Daarom organiseren we ieen serie webinars onder de titel Kansrijke alternatieven voor de energietransitie.

Daarin wordt per aflevering één kansrijk alternatief diepgravend behandeld: kansen, randvoorwaarden, huidige status, mogelijke businesscases én zo mogelijk een routekaart voor gemeenten en corporaties.

Een alternatief dat u lokaal kunt oppakken en uitvoeren! Niet als dé oplossing voor alle situaties, maar één uit een scala alternatieven die gecombineerd grote kansen bieden.

Op 2 juni komen we met een geactualiseerde update van het succesvolle webinar van van 17 juni en 14 juli afgelopen jaar:  Waterstof.   

 

  • “Van gas los’ staat energietransitie in de weg”
  • “’All Electric’ was al achterhaald voordat we begonnen waren!”
  • “Huidige aanpak naar All Electric NOM leidt niet tot noodzakelijke CO2 reductie”
  • “De doelstelling om (bijna) geen CO2 meer uit te stoten is zeker haalbaar zonder dat Nederland daaraan failliet gaat.”
  • “Waterstof heeft alles om één van de belangrijkste alternatieven voor verduurzaming van met name oudere woningen te worden”

 

Enkele uitspraken van Marco Bijkerk, Leider van de kennistafel Waterstof in de gebouwde omgeving van het H2 platform.

Tijdens het webinar legt Marco de grote problemen bloot van de huidige Nederlandse aanpak voor de energietransitie, geeft hij uitleg over energiebegrippen en technieken en betoogt hij gemotiveerd waarom (en hoe) waterstof op het punt staat de redder van de woningverduurzaming te worden.

De deelnemers van de vorige drie edities van dit webinar waardeerden Marco gemiddeld met een 8,9!

Deelnemers aan het webinar ontvangen gratis een exemplaar van zijn recent uitgekomen -zeer goed ontvangen- boek “Help, de Energietransitie. Een andere kijk op betaalbare CO2 reductie’