Webinar, , 03-11-2020
Roadmap voor Geothermieprojecten: haalbaarheid, vergunningen en toezicht

Geothermie (aardwarmte) is de verzamelnaam voor warmte die voorkomt uit de diepere lagen van de bodem. Met een aardwarmtebron wordt warm water omhoog gepompt en gebruikt voor verschillende verwarmingsprocessen. Door de grote beschikbaarheid aan (zeer) warm water uit de ondergrond is aardwarmte een bijna onuitputtelijke bron van energie.

Het ontwikkelproces van een geothermieproject is echter relatief gecompliceerd voor wat betreft vergunningen (mijnbouwwet, Wabo, MER, bouw- en milieuvergunningen) betrokken instanties (Ministerie EZ, gemeenten, omgevingsdiensten, provincies, netbeheerders, energiebedrijven), en toezicht (Staatstoezicht op de Mijnen, gemeenten, omgevingsdiensten)..

Daarnaast zijn er verschillende te onderscheiden fasen die alle een aparte vergunning vereisen.

Tijdens het webinar  Roadmap voor Geothermieprojecten: haalbaarheid, vergunningen en toezicht op 3 november aanstaande nemen Taco Hoencamp,  Senior Adviseur en Projectmanager Energie en Geohydroloog en Raoel Steffens, Senior Adviseur en Projectmanager omgevingsmanagement, ruimtelijke ordening en vergunningen bij Royal HaskoningDHV u mee langs het hele traject van initiatief tot winning.

Daarbij gaan ze in op onder meer de volgende aspecten:

1.      Korte inleiding: de mogelijkheden van geothermie

 

 • Overzicht duurzame warmtebronnen (welke keuzemogelijkheden zijn er?)
 • Overzicht diverse bodemsystemen (aardwarmte op verschillende dieptes)
 • Hoe ziet een geothermiestation eruit (ontwerp put, bovengrondse installatie, warmtenet).

 

2.      Vergunningentraject voor geothermieprojecten

 

 • Vergunningenoverzicht en tijdpad (welke vergunningen zijn nodig)
 • Aandachtspunten benodigde vergunningen
 • Opsporingsfase (put en locatie gerelateerde vergunningen)
 • Winningsfase (plan voor duurzame warmtewinning op veilige manier)
 • Rol van gemeenten en omgevingsdiensten (lokale vergunningen)
 • Rol van Staatstoezicht op de Mijnen (centraal geregelde vergunningen)

 

3.      Begeleiding en toezicht bij ontwikkeling van een geothermieproject

 

 • Hoe faciliteer je het toepassen van geothermie bij de verduurzaming van een gemeente (faciliteren en aanjagen, begin fase)
 • Welke randvoorwaarden zijn van belang bij locatiekeuze van geothermiestation (risico’s en omgevingsaspecten, aanleg fase)
 • Handhaving van een geothermieproject (veilig en verantwoord, operationele fase)

 

Vanzelfsprekend is er weer ruim voldoende gelegenheid voor vragen en discussie.