Webinar, , 23-06-2021
Kansrijke Alternatieven voor de Energietransitie: Riothermie (TEA)

Let op: aanmelding voor dit webinar is niet meer mogelijk!


Hoe kunnen we ons woningbestand verduurzamen zonder daaraan failliet te gaan?

Dat is, zeker gezien de financiële gevolgen die de coronacrisis gaat opleveren, een van de belangrijkste vragen voor de nabije toekomst..

Ook zonder de coronacrisis bleken de kosten die deze gigantische operatie met zich meebrengt al nauwelijks op te brengen.

De plannen voor de verduurzaming van het woningbestand zullen dus zeer waarschijnlijk verregaande aanpassing behoeven!

Daarnaast blijken ook enkele gekozen technologieën, zoals grootschalige toepassing van biomassa centrales, steeds duidelijker geen adequate oplossing. Eerder integendeel.

Alle reden dus om te kijken naar andere kansrijke, adequate maar vooral minder kostbare alternatieven die het mogelijk maken om wel noodzakelijke stappen te kunnen maken.

Daarom organiseren we een serie webinars onder de titel Kansrijke alternatieven voor de energietransitie.

Daarin wordt per aflevering één kansrijk alternatief diepgravend behandeld: kansen, randvoorwaarden, huidige status, mogelijke businesscases én zo mogelijk een routekaart voor gemeenten en corporaties.

Een alternatief dat u lokaal kunt oppakken en uitvoeren! Niet als dé oplossing voor alle situaties, maar één uit een scala alternatieven die gecombineerd grote kansen bieden.

Op 23 juni herhalen we het - volledig geactualiseerde- succesvolle webinar over Riothermie (TEA).   

Barry Meddeler, Senior Adviseur Omgevingswarmte van Syntraal (onderdeel van Tauw Groep) gaat in op vragen als:

 

  • Wat is riothermie en hoe werkt het?
  • Wat zijn de randvoorwaarden?
  • Vanaf welke (project-) omvang is het toepasbaar?
  • Waar wordt het al toegepast en wat zijn de eerste ervaringen?
  • Hoe is de business case, ook ten opzichte van andere technologieën?
  • Hoe kunnen corporaties en gemeenten er achter komen of het voor hun situatie toepasbaar is en zo ja, op welke manier?
  • Op welke termijn is een riothermie project tot stand te brengen?

 Daarbij presenteert hij ook enkele concrete business cases van projecten die op dit moment uitgevoerd worden of op het punt staan om uitgevoerd te worden.

 

Over Riothermie:

Nederland heeft 100 duizend km riool. Een flink eind, waar dagelijks een enorme hoeveelheid water doorheen stroomt. Water dat relatief warm is. Deze warmte kan eenvoudig worden onttrokken. Dat gebeurt door middel van riothermie,  ook wel thermische energie uit afvalwater of TEA genoemd. Riothermie biedt inmiddels enkele grote voordelen binnen de energietransitie.

Riothermie is een bewezen techniek, die goed functioneert en waarmee we in staat zijn om gebouwen volledig gasloos te verwarmen. In Nederland worden al een tiental projecten op deze manier verwarmd. In het buitenland doet men dit al veel meer en ook veel langer. Verder is er nog een ander belangrijk voordeel. Met dezelfde techniek kunnen we namelijk ook koelen. Heel simpel gezegd draaien we het systeem in de zomer om. We voeren dan de warmte uit het gebouw af naar de warmtewisselaar. Deze geeft de warmte af aan het riool wat daardoor iets warmer wordt.

Tot voor kort was slechts een temperatuur tot 45 graden Celsius haalbaar. Inmiddels liggen temperaturen tot 70 graden binnen de mogelijkheden. Uiteraard biedt dit grote voordelen vooral voor bestaande woningen: nog slechts een relatief beperkte mate van isolatie is noodzakelijk, wat uiteraard grote financiële voordelen biedt!

Over Barry Meddeler:

Barry Meddeler, senior adviseur, begon zes jaar geleden als pionier van de riothermie. Inmiddels wordt hij in Nederland gezien als een van de belangrijkste experts. Hij werkt als directe adviseur voor verschillende gemeentes en waterschappen en hij stond mede aan de wieg van enkele succesvolle projecten

De deelnemers van de vorige edities van dit webinar waardeerden Barry gemiddeld met een 8,4!