Webinar, , 24-03-2021
Co÷peratieve warmtenetten: smeerolie voor de woningverduurzaming?

 

  • Collectieve warmtenetten kunnen in potentie in 2050 50% van alle woningen van duurzame warmte voorzien.
  • Dit biedt kansen voor lokaal eigendom van wijkwarmtevoorzieningen met kleinschalige warmtenetten (tot circa 2.000 aansluitingen).
  • Bewonerscollectieven spelen een belangrijke rol bij wijkgerichte aanpak (en ontwerp en exploitatie) van wijk- of buurtwarmteplannen.

Aldus enkele conclusies van het in april 2019 in opdracht van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat gepubliceerde rapport Verkenning toekomstpotentieel burger-energiebeweging 2030; Energie in eigendom van de lokale gemeenschap


Terecht wordt in het rapport gesteld dat juist bewonerscollectieven in wijken het verschil kunnen maken tussen versnellen of verzanden van verduurzamingsplannen in uw wijken en buurten.

Coöperatieve (buurt-) warmtenetten kunnen voor gemeenten en corporaties een doorbraak betekenen en de warmtetransitie in wijken aanzienlijk versnellen!

In tegenstelling tot (zeer) grootschalige, monopolistisch-achtige warmtenetten kan met een kleinschaliger, collectieve aanpak gebruik gemaakt worden van kleinere lokale warmtebronnen (bijvoorbeeld aquathermie of geothermie).
En daarnaast kan de transparantie en medezeggen-schap die coöperaties eigen is de argwaan van potentiële gebruikers tegen warmtenetten wegnemen. 

Maar hoe kan je als gemeente of corporatie dit enorme potentieel faciliteren?

Tijdens het webinar Coöperatieve warmtenetten: smeerolie voor de woningverduurzaming? op woensdag 24 maart 2021 gaan Gerwin Verschuur, directeur van de in Culemborg opererende wijkenergiecoöperatie Thermo Bello en Niek Habraken, Programmamanager Duurzaamheid van Kleurrijk Wonen in op de kansen en mogelijkheden die een coöperatief warmtenet biedt aan bewoners Ún aan corporaties.

Thermo Bello exploiteert momenteel een in de Culemborgse wijk EVA-Lanxmeer gelegen ondergronds distributieleidingnet dat warm water van lage temperatuur levert aan 220 woningen en 7 schoolgebouwen en bedrijfspanden. De woningen en bedrijfspanden krijgen warm water binnen en via een retourleiding gaat afgekoeld water terug naar het warmtestation.

Tijdens zijn presentatie vertelt Gerwin Verschuur onder meer: 

  • hoe het proces van idee tot oplevering is verlopen,
  • hoe het warmtesysteem technisch in elkaar steekt
  • de business case vooraf en nu in de praktijk
  • en hoe de bewoners betrokken zijn en blijven bij het reilen en zeilen van deze coöperatie.

 Hierbij gaat hij in op de bijzondere omstandigheden in de wijk EVA-Lanxmeer die een rol hebben gespeeld bij de totstandkoming van het net en hoe deze in een andere situatie met bewonersgroepen doelbewust gecreëerd kunnen worden om succesvol te kunnen zijn. In Energie Samen is Buurtwarmte opgericht om bewonersgroepen daarin te ondersteunen.

Niek Habraken gaat tenslotte in op de kansen die coöperatieve warmtenetten bieden aan corporaties en gemeenten.