Praktijkwebinar, , 29-06-2021
Datagestuurd (Stedelijk) Waterbeheer: naar een klimaatbestendige gemeente

Aan de ene kant een – onder invloed van klimaatverandering – steeds complexere opgave (toenemende hemelwateroverlast, rioolonderhoud en -vervangingen, grondwaterproblematiek) en aan de andere kant een blijvende druk op de beschikbare budgetten maken een andere, innovatieve manier van stedelijk waterbeheer noodzakelijk.

Het zich in sneltreinvaart ontwikkelingen vakgebied Data Science biedt enorme mogelijkheden om te komen tot een hogere kwaliteit en forse kostenvoordelen.

Tijdens het praktijkwebinar Datagestuurd (Stedelijk) Waterbeheer, naar een klimaatbestendige gemeente op 29 juni presenteren we twee actuele, innovatieve praktijkcases: het Groningse Euvelgunne en het Rotterdamse meet- en overstortsysteem. Beide zijn in 2019 aan de orde geweest tijdens ons seminar over dit onderwerp en in beide gevallen zijn inmiddels enorme stappen gezet.

Beide presentaties zijn gebaseerd op de eigen dagelijkse praktijk: techniek, business case, positieve resultaten en dingen die je beter anders kan aanpakken. En inclusief (live) demo’s!

Van intuïtief beleid naar objectieve, datagedreven aansturing

Een waterbeheerder wil beheerbeslissingen baseren op risico’s die het watersysteem loopt. Wat is het risico dat het fout gaat als geen maatregelen worden genomen? Te vroeg ingrijpen is duur, maar te laat ingrijpen is misschien nog wel duurder als het bijvoorbeeld een inundatie tot gevolg heeft. Ook de maatschappelijke gevolgen kunnen dan aanzienlijk zijn.

Data-analyse haalt de risicoafwegingen uit de intuïtieve sfeer en levert - op basis van die objectieve gegevens- mogelijkheden voor een  datagedreven aansturing van het waterbeheer. Machine learning zorgt ervoor dat deze aansturing steeds ‘slimmer’ wordt.

Dat op deze wijze zowel forse kostenvoordelen als een hogere kwaliteit kunnen worden behaald moge duidelijk zijn.

Het programma:

Euvelgunne Groningen: Klimaatbestendig, datagedreven rioolbeheer

Bedrijventerrein Euvelgunne is een bedrijventerrein zoals er in Nederland heel veel zijn: zeer veel verhard oppervlak. Via het gemengd rioolstelsel wordt verhoudingsgewijs weinig afvalwater afgevoerd en juist zeer veel regenwater. Steeds meer zware buien leiden in toenemende mate tot overbelasting van het rioolstelsel, tot wateroverlast op straat en tot ongewenste riooloverstorten in de binnenstad van Groningen.

Gemeente Groningen koos voor een aanpak waarin Data gestuurd rioolbeheer (DGR) centraal stond. Dit biedt de mogelijkheid om op basis van continue metingen de hydraulische capaciteit van het gemengde rioolstelsel van bedrijventerrein Euvelgunne optimaal in te zetten en hiermee kwetsbare locaties minder zwaar te belasten. Extra voordeel van DGR is dat uitbreidingen van rioolvoorzieningen en zuiveringen in sommige gevallen achterwege kunnen blijven.

Astrid Mous vertelt hoe deze pilot tot stand kwam en presenteert de eerste resultaten.

Rotterdam: Slimmer beheer van het afvalwatersystemen met de nieuwe applicatie Pro-Inf 2.0

Data Scientist Christian Bouwens, Adviseur Procesvoering / Cybersecurity Manager Water Jerôme Schepers en Technisch Beheerder Water Jeroen Schoester maken deel uit van het kernteam digitalisering en automatisering dat samen met Assetmanager Wim van der Meer de eerste versie van de applicatie voor slim rioolbeheer heeft ontworpen. Maar vanaf het moment van oplevering van deze basisversie heeft het team vanaf begin 2018 de basisversie verbeterd naar Pro-Inf 2.0, de applicatie dit begin dit jaar live is gegaan.

Pro-Inf berekent aan de hand van terrabytes aan procesdata razendsnel de prestaties van het Rotterdamse afvalwatersysteem. Dit behelst onder meer procesdata over 1.000 gemalen, 2.500 km riolering, 350 km persleidingen, 600 overstorten, 10 waterpleinen en 400 duikers. Data die via de Pro-Inf app live kunnen worden gemonitord.

Procesbeheerders doen elke week een check om te kijken hoe het systeem de afgelopen week gefunctioneerd heeft. Als er afwijkingen of andere opvallende resultaten zijn, worden de objectbeheerder en accounthouders erbij betrokken. Zo kan worden bijgestuurd Ún verbeterd: slim beheren dus. Daarbij leert men van de informatie, zodat ook in de toekomst betere keuzes kunnen worden gemaakt door risico’s af te wegen.

Christian, Jerôme en Jeroen presenteren de ins & outs van Pro-Inf 2.0 en geven een live-demo.