Webinar, , 22-06-2021
Datagestuurde grip op gemeentelijke zorgtaken: aanpak zorgfraude

 

 • Administratie niet op orde, 
 • dossiers vroegtijdig vernietigd, 
 • ontbrekende verwijsbriefjes, 
 • alles vooral naar boven afgerond, 
 • niet gemaakte uren gefactureerd, 
 • personeel zonder de juiste competenties, 
 • cliënten overdreven lang in de noodhulp, 
 • groepstherapie gefactureerd als 1-op-1 gesprekken……

 

Zomaar wat bevindingen van het team dat in 2019 door Gemeente Den Haag is aangesteld om oneigenlijk gebruik van gemeentelijke voorzieningen Jeugd en WMO aan te pakken.

Hoewel dit soort zaken apart misschien vaak als ‘klein bier’ kunnen worden gerangschikt, kan het de som van al die zaken samen toch om miljoenen euro’s gaan. En kunnen ze een indicatie zijn voor veel omvangrijkere fraude.

Belangrijke pijlers onder het Haagse beleid zijn grootschalige inzet van data science technieken, nauwe samenwerking met zowel interne als externe partijen en initiatieven om preventief kosten te kunnen beheersen, zoals bijvoorbeeld een pilot met praktijkondersteuners jeugd (POH) bij huisartsen.

Tijdens het praktijkwebinar Datagestuurde grip op gemeentelijke zorgtaken: aanpak zorgfraude op 22 juni presenteren Ino Tilanus, Regionaal Programmamanager Jeugd en Leen Besseling, Business Analist bij Gemeente Den Haag de Haagse aanpak.

Aan de orde komen onder meer:

 

 • De aftrap: waar (en hoe) begin je?
 • Hoe breng je de datakwaliteit op orde (en wat is eigenlijk datakwaliteit)?
 • Rapportage: welke dasboards zijn er en hoe zien ze eruit?
 • Rode vlaggen: wat zijn de belangrijkste signalen die de alarmbellen doen rinkelen?
 • Screening aan de poort: hoe houd je zorgaanbieders tegen
 • Opvolging: nader onderzoek, gesprek of juridische aanpak?
 • Samenwerking: met wie werkt men samen (ook in het licht van privacywetgeving)?
 • Welke preventieve acties worden ondernomen om kosten (en fraude) binnen de perken te houden?

 

Uiteraard putten ze hierbij ruim uit hun ervaringen en illustreren ze een en ander met demo’s uit hun dagelijkse praktijk.