Webinar, , 12-10-2021
De bewoner: de kritieke succesfactor voor een geslaagde energietransitie

Nog steeds ligt de nadruk bij plannen voor en aanpak van de verduurzaming van de woningvoorraad voor het overgrote deel op de technische aanpak en de financiële consequenties daarvan.

Een zeer belangrijk aspect van de energietransitie komt daarbij te vaak te weinig aan de orde: de rol van de bewoner voor - bij – en na – het verduurzamingstraject.

Inmiddels wordt steeds duidelijker dat bewoners een zeer belangrijke, zelfs doorslaggevende factor in het welslagen van verduurzamingsprojecten zijn. Samenwerken met bewoners, zowel huurders als particulieren, is essentieel om de transitie te laten slagen!

Daar waar corporaties en gemeenten inzetten op bewonersbegeleiding wordt meestal gebruik gemaakt van bewuste (top-down) strategieën, gebaseerd op informeren en gericht op bewust gedrag van bewoners. Het grootste deel van bewonersgedrag betreft echter gewoontegedrag – onbewust gedrag -, wat een andere aanpak vergt. 

Op 12 oktober organiseren we -voor de derde keer!-  het webinar De bewoner: de kritieke succesfactor voor een geslaagde energietransitie.  Daarin gaan we in op de vraag hoe we bewoners kunnen voorbereiden op, betrekken bij en leren hoe te profiteren van de nieuwe situatie. 

Ofwel hoe je als gemeente en/of corporatie (en/of ketenpartner) de bewoners kan betrekken, informeren, coachen, helpen, kortom: waar nodig bij de hand nemen zodat zij begrijpen wat er gaat gebeuren, hoe om te gaan met en met welk gebruiksgedrag de meeste voordelen te halen uit hun verduurzaamde situatie.

Dat begint al met verwachtingsmanagement, loopt naadloos over in wat er gebeurt tijdens de renovatie zelf en vervolgens in informeren en coachen in de nieuwe situatie.

Tijdens de renovatie zelf is er meestal al wel sprake van bewonersbegeleiding, maar die is niet primair gericht op de energetische wijzigingen, maar veeleer bedoeld om de overlast tijdens het renovatietraject te minimaliseren. En dat is eigenlijk een gemiste kans, omdat de veranderingen voor de bewoners in de nieuwe situatie natuurlijk echt ingrijpend zijn.

Om het zwart-wit te stellen: informatieavonden en handleidingen alleen zijn onvoldoende om de bewoners over de drempel te krijgen, hen te laten meedoen en hen te helpen optimaal te profiteren van hun ‘nieuwe’, verduurzaamde woning!

Tijdens het webinar behandelen we eerst de essentiële rol van gedragsverandering binnen de energietransitie, wat je moet weten over menselijk gedrag als je bezig bent met woningverduurzamingsprojecten, welke rol gedrag speelt, waar weerstanden vandaan komen en hoe je hier mee om kunt gaan en hoe je persoonlijke drijfveren en sociale motieven kunt herkennen en gebruiken.

Daarna nemen we je aan de hand van enkele concrete cases mee op de klantenreis van bewoners, tijdens de voorbereidings- instemmings- uitvoerings- en nazorgfase van een verduurzamingstraject. Daarbij laten we je met concrete voorbeelden zien hoe offline en online communicatie een sterke combinatie vormen gedurende het gehele verduurzamingstraject. 

80% van de deelnemers aan de eerdere editie van dit webinar beoordeelden het met een 8 op hoger!