Seminar, De Reehorst Ede, 23-06-2022
Datagestuurde aanpak van woonfraude

 

  • “Woningcorporaties worstelen met de aanpak van woonfraude” (BNR, 11-4-2022)
  • “Gemeente machteloos in strijd tegen woonfraude” (NPO Radio, 14-7-2021)

 

Twee recente koppen over de strijd van corporaties en gemeenten tegen woon- en adresfraude en de vaak daarmee samenhangende criminele ondermijning. Een strijd die over de hele linie genomen steeds minder succesvol wordt. Hoe succesvol de aanpak precies is, is overigens vaak niet met zekerheid te zeggen, omdat men niet echt een nauwkeurige inschatting kan geven van de omvang ervan.

Enerzijds hoge mogelijke winsten, anderzijds een relatief geringe pakkans maken woning- en adresfraude - zeker in economisch moeilijke tijden – tot een steeds aantrekkelijkere optie. De enige tool die gemeente en corporatie ter beschikking staat om het probleem aan te pakken is het verhogen van de pakkans.

Hoe doe je dat?

Van incident gedreven naar datagedreven aanpak!

Op dit moment hanteren veruit de meeste corporaties en  gemeenten een incident  gedreven aanpak: men onderneemt pas actie wanneer er vanuit de buurt een melding binnenkomt.

Maar zowel gemeenten als corporaties erkennen dat steeds meer mensen huiverig worden om meldingen te doen. Daarnaast komen de meldingen vooral uit buurten met een relatief hoge sociale cohesie, terwijl ook criminelen inmiddels wel weten dat ze beter kunnen kiezen voor buurten met een zeer lage sociale samenhang.

Een aanpak gebaseerd op data en met behulp van data science technieken kan de efficiency Ún de effectiviteit van de aanpak van woonfraude een enorme push geven!

Tijdens het seminar Datagestuurde aanpak van woonfraude op 23 juni delen vier gedreven innovators hun kennis van en ervaringen op dit terrein met u.

Aan de hand van concrete voorbeelden uit hun praktijk presenteren ze opzet, aanpak en resultaten van hun aanpak.

Uw sprekers:

 

  • Anton Siebert, Beleidsadviseur OVV met aandachtsvelden woonfraude en ondermijning  Gemeente Diemen: Praktijkcase: Aanpak Scheerlicht Gemeente Diemen.
  • Suzanne Faber, Advocaat Hielkema & Co en voormalig Hoofd Juridische zaken Rochdale: Datagestuurde aanpak van woonfraude: AVG en de juridische kaders
  • Jurriaan Souer, Product Strategist & co-founder Shintõ LabsRisicoradar en risicosonar: signaleren van woonfraude en illegale kamerverhuur met data science

 Let op: nieuwe locatie: De Reehorst in Ede!