Agenda
Datagestuurde grip op gemeentelijke zorgtaken: aanpak zorgfraude
22-06-2021
 Administratie niet op orde, dossiers vroegtijdig vernietigd, ontbrekende verwijsbriefjes, alles vooral naar boven afgerond, niet gemaakte uren gefactureerd, personeel zonder de juiste competenties, cliënten overdreven lang in de noodhulp, groepstherapie gefactureerd als 1-op-1 gesprekken……  Zomaar wat bevindingen van het team dat in...
Kansrijke Alternatieven voor de Energietransitie: Riothermie (TEA)
23-06-2021
Let op: aanmelding voor dit webinar is niet meer mogelijk!
Hoe kunnen we ons woningbestand verduurzamen zonder daaraan failliet te gaan?Dat is, zeker gezien de financiële gevolgen die de coronacrisis gaat opleveren, een van de belangrijkste vragen voor de nabije toekomst..Ook zonder de coronacrisis bleken de kosten die deze gigantische operatie met zich meebrengt al nauwelijks op te bre...
Datagestuurd (Stedelijk) Waterbeheer: naar een klimaatbestendige gemeente
29-06-2021
Aan de ene kant een – onder invloed van klimaatverandering – steeds complexere opgave (toenemende hemelwateroverlast, rioolonderhoud en -vervangingen, grondwaterproblematiek) en aan de andere kant een blijvende druk op de beschikbare budgetten maken een andere, innovatieve manier van stedelijk waterbeheer noodzakelijk. Het zich in sneltreinvaart ontwikkelingen vakgebied Data Science b...