Agenda
Concerncontrol binnen de Gemeente: Publieke Waarde in control!
12-03-2020
  Afgelopen jaren won het idee van Public Value Management (PVM), sturen op Publieke Waarde(n), binnen gemeenten steeds meer terrein.Met een ‘overgang’ naar PVM verandert de rol van de concerncontroller fundamenteel.Ofwel: “Controllership in de publieke sector zal op een moderne wijze moeten worden ingericht met oog voor maatschappelijke waarden in balans met economisch...
Datagestuurd Milieutoezicht
23-04-2020
  “Innovatief gebruik van de in omvang explosief groeiende beschikbare data en de steeds krachtigere algoritmes waarmee deze gegevens kunnen worden gebruikt zullen Omgevingsdiensten, gemeenten en RUD’s steeds beter in staat stellen hun (toezicht-)taken adequaat uit te voeren.”“Door het toepassen van data science technieken wordt de omgevingsdienst een proactieve i...