Agenda
Datagestuurd Waterbeheer
12-09-2019
Aan de ene kant een – onder invloed van klimaatverandering – steeds complexere opgave (toenemende hemelwateroverlast, rioolonderhoud en -vervangingen, grondwaterproblematiek) en aan de andere kant een blijvende druk op de beschikbare budgetten maken een andere, innovatieve manier van stedelijk waterbeheer noodzakelijk.Het zich in sneltreinvaart ontwikkelingen vakgebied Data Science bie...