Datum: 24-05-2018
Privacyverklaring I-BR
In verband met het in werking treden van de nieuwe Europese privacy wetgeving hebben wij -voor zover nodig- ook onze privacy- en dataveiligheidsregelingen aangepast.

Lees hier onze privacyverklaring.