De belangrijkste vraag van ieder marktonderzoek wordt vrijwel nooit gesteld!

Marktonderzoek is alleen nuttig als u van tevoren duidelijk weet waarvoor u de resultaten wilt gebruiken. Te vaak levert marktonderzoek een overvloed aan nice-to-know kennis op en mist u net de antwoorden op de vragen die (achteraf) cruciaal blijken.

De belangrijkste vraag van ieder marktonderzoek is: wat wilt en kunt u met de aldus verkregen informatie?

Marktonderzoek is nooit een doel op zich, maar altijd een middel, bijvoorbeeld ter inschatting van marktpotentieel, ter verbetering van communicatie en/of van de kwaliteit van producten en diensten.
Daarom neemt I-BR altijd vooraf ruim de tijd om samen met u grondig te analyseren wat u beoogt met het onderzoek en wat u met de resultaten wilt (laten) doen. Zodat u zeker weet dat u precies die informatie krijgt die u nodig heeft. Dat scheelt onnodige kosten.

I-BR is uw betrouwbare partner voor onder meer klanttevredenheidonderzoek, werknemerstevredenheidonderzoek, marktpotentieelonderzoek en naamsbekendheid- en imagometing.

Enkele klanten van I-BR:

- Eindhoven Airport,
- Korteweg Communicatie,
- Provincie Noord-Brabant,
- AKZO Nobel,
- De Stichting Nationale Boomfeestdag,
- Atlant Groep Helmond,
- Staatsbosbeheer,
- Gemeente Helmond,
- Landrover Nederland,
- Pon's Automobielbedrijven
  (VW, Porsche, Audi)
- GM Nederland,
- Gamma,
- Woonbedrijf HhvL/SWS,
- Berkvens Deuren en
- Kenneth Smit Training.

Meer weten? Mail ons: info@I-BR.nl